KATEGORİLER

7 Şubat 2020 Cuma

BİNEK ARAÇLARDA GİDER KISITLAMASI VE MUHASEBE KAYDI

07/12/2019 da Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yasa uyarınca binek araçların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bazı yeni düzenlemeler getirildi. Bilindiği gibi binek araçların maliyet bedeli, ödenen ÖTV ve KDV’ye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktaydı. Ayrıca bu araçlara yapılan bakım onarım gideri ve yakıt gider gibi giderlerin de tümü indirilecek gider olarak kayıtlara geçiyordu. Ancak yeni düzenlemeye göre bu duruma bir kısıtlama getirildi.

ZORUNLU BES İŞLEYİŞİ VE MUHASEBE KAYDI

Bilindiği üzere 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmeler 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren otomatik BES sistemine katılmak zorundaydı. 01/01/2019 tarihinden itibaren 5-9 kişi arasında çalışanı olan işletmeler artık bu sisteme dahil oldular. Otomatik BES konusunda işletmelerin ve meslek mensuplarının yaptığı, yapması gerektiği aşamaları anlatmaya çalışacağım.

KONAKLAMA VERGİSİ

Konaklama vergisi konusundan ticari hayatımıza yeni girmiş vergi. Bir işi kurmak, işletmek, yönetmek, mali ve finansal yükleri iyi hesap etmek süreklilik gibi bir amacı olan bütün işletmeler açısından hayati derecede önemli.Her işletmede mali yükleri hesapladığımız zaman en önemli kalemin vergi maliyetleri olduğu görülecektir. Bu kapsamda yeni bir vergi türünden haberdar olmak ve işletmenizi hazırlamak, maliyetlerinizi belirleyerek fiyat politikalarınızı yeni duruma göre belirlemek ideal davranış olacaktır.